HemKOMMUNIKATION SOM

VERKTYG

Vallentin Ideas är en konsultfirma inom kommunikation,
marknadföring och PR.


Kommunikation - vad handlar det om?


Har du någon gång lyssnat på en standup-komiker och skrattat så att du fått ont i magen?

Eller läst en bok på en fullsatt buss och inte kunnat hålla dig för skratt?


Vad är det som gör att vi reagerar så och vad har detta med kommunikation att göra?

Grundläggande för att exemplen ovan skall få dig att reagera på det sättet är att du känner igen dig i det som berättas. Att komikern eller bokens berättelse hittar beröringspunkter hos dig.

Ytterligare en komponent är att komikern eller författaren känner sin målgrupp så att de kan hitta just den vinkel som skapar denna  igenkänningsfaktor hos dig som mottagare.

 

Dessa punker är också två grundläggande faktorer för all kommunikation. Man tar reda på vilken målgruppen är och anpassar det som sägs så att det skapar en hög igenkänningsfaktor hos mottagaren. Naturligtvis finns det många andra byggstenar som skall till för att få till den perfekta kommunikationen och här kan Vallentin Ideas hjälpa dig och din rörelse eller företag att hitta rätt väg framåt.

.


Vad kan Vallentin Ideas göra för er rörelse eller företag?

PLAN & STYRNING


Vallentin Ideas hjälper företag och rörelser att ta fram handligsplaner och styrdokument kring kommunikation

och PR.

ÖKAD EFFEKTIVITET


Vallentin Ideas kan, genom att  t.ex. tillhandahålla grafisk produktion "in house", ge kostnadseffektiva, kvalitativa & snabba lösningar.


NYA IDÉER


Genom att titta på processer och strukturer utifrån kan man gemensamt hitta nya lösningar och idéer. Vallentin Ideas håller både föreläsningar & kurser för positiv utveckling.